تفاوت میان نسخه‌های «پارس»

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
جز
قوم پارس همچنان در این سرزمین زیست می‌کرد، و در حدود''' پانصد سال''' بعد از سقوط امپراطوری هخامنشی خاندان دیگری که خود را از نسل [[داریوش سوم]] و بازمانده ٔ خاندان هخامنشی می‌شمرد در پارس نیرو گرفت و دومین شاهنشاهی بزرگ قوم پارس را به وجود آورد.
[[ساسان]] جد این سلسله در [[شهر استخر]] در [[معبد آناهیتا]] (ناهید) مقامی ارجمند داشت. پسر او [[بابک|پاپک]] با دختر یکی از امرای محلی ازدواج کرد و بوسیله ٔ کودتایی قدرت را از دست او گرفت و بعدها مؤسس سلسله ٔ[[ساسانی]] شناخته شد و جلوس او(۲۰۸ م.) مبداء تاریخ جدیدی به‌شمار رفت.<ref>{{یادکرد-دهخدا|عنوان =از کتاب ایران گیرشمن ترجمه ٔ معین صص ۲۹۰-۲۹۱ | بازیابی =}}</ref>.
 
از فرزندان [[بابک|پاپک]] به ترتیب این کسان به تخت شاهی نشسته‌اند :