ورزشگاه حافظیه: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
| تاریخ بسته شدن =
| تاریخ خراب شدن =
| مالک م = [[وزارتعلی ورزش و جوانان]]باقری
| گرداننده = اداره ورزش و جوانان فارس
| هزینه ساخت =
کاربر ناشناس