تفاوت میان نسخه‌های «شبیه‌سازی کامپیوتری»

 
== تاریخچه ==
شبیه‌سازی کامپیوتری دوشادوش رشد سری عملکرد کامپیوتر پس از اولین گسترش بزرگ مقیاسش در طول [[پروژه منهتن]] در [[جنگ جهانی دوم]] برای مدل سازی فرایند [[جنگ‌افزار هسته‌ای|انفجار هسته‌ای]] توسعه یافت. این یک شبیه‌سازی ۱۲ کره‌ای سخت با استفاده از یک [[الگوریتم مونته کارلو]] بود. شبیه‌سازی کامپیوتری اغلب به عنوان یک جانشین برای مدل سازی سیستم‌ها استفاده می‌شود که برای آنها راه حل‌های آنالیزی با شکل بسته ساده ممکن نمی‌باشند. انواع شبیه‌سازی‌های کامپیوتری بسیاری وجود دارند. ویژگی مشترک آنها اقدام برای تولید نمونه‌ای از سناریوهای نماینده برای مدلی است که در آن تعداد کاملی از تمام حالات ممکن مدل باز دارنده یا غیرممکن می‌باشند.
 
== آماده کردن داده‌ها ==