تفاوت میان نسخه‌های «نبرد کراتچ»

ایجاد شده توسط ترجمهٔ صفحهٔ «Battle of Kretsch»
(ایجاد شده توسط ترجمهٔ صفحهٔ «Battle of Kretsch»)
برچسب‌ها: عدم استفاده از یادکرد و پانویس ترجمهٔ محتوا
(بدون تفاوت)