تفاوت میان نسخه‌های «شهرام حقیقت‌دوست»

جز
 
== جوایز ==
* دریافت جایزه سوم بازیگری از جشنواره پانزدهم بین‌المللی تئاتر فجر برای خیابانی «ابتدا با عشق انتها از عشق»
* جایزه بهترین بازیگر نقش اول از دید مخاطبین-سریال خط قرمز
 
جایزه*‌ کاندیدای تندیس زرین بهترین بازیگر نقش اول از دید مخاطبین-سریال خط قرمز(جنایت)
*‌ دوره۷ جشن خانه سینما-مسابقه ۱۳۸۲ کاندید لوح زرین بهترین بازیگر
 
*‌ دوره ۴ منتخب سایت ایران اکتور (بهترین‌های سال) سال ۱۳۸۳
کاندیدای تندیس زرین بهترین بازیگر نقش اول (جنایت)
*‌ کاندیدای بهترین بازیگر مرد برای تئاتر بیداری خانه نسوان
 
*‌ کاندیدای بهترین بازیگر تئاتر ابرهای پشت حنجره در پانزدهمین دوره جشنواره تئاتر فجر
دوره۷ جشن خانه سینما-مسابقه ۱۳۸۲ کاندید لوح زرین بهترین بازیگر
* و نیز کاندیدا در مراسم شب بازیگر ۱۳۸۹
 
*‌ بازیگر برگزیده مرد در جشنواره تئاتر مقاومت برای تئاتر خاموشی دریا ۱۳۹۰
دوره ۴ منتخب سایت ایران اکتور (بهترین‌های سال) سال ۱۳۸۳
*‌ دریافت جایزه بهترین بازیگر مراسم جشن بازیگر برای تئاتر خاموشی دریا ۱۳۹۱
 
کاندیدای*‌ نامزد دریافت تندیس حافظ برای بهترین بازیگر مرد برایدرام تئاتر(برای بیداریسریال خانهخداحافظ نسوانبچه)
 
کاندیدای بهترین بازیگر تئاتر ابرهای پشت حنجره در پانزدهمین دوره جشنواره تئاتر فجر
و نیز کاندیدا در مراسم شب بازیگر ۱۳۸۹
 
بازیگر برگزیده مرد در جشنواره تئاتر مقاومت برای تئاتر خاموشی دریا ۱۳۹۰
 
دریافت جایزه بهترین بازیگر مراسم جشن بازیگر برای تئاتر خاموشی دریا ۱۳۹۱
 
نامزد دریافت تندیس حافظ برای بهترین بازیگر مرد درام (برای سریال خداحافظ بچه)
 
== منابع ==