تفاوت میان نسخه‌های «هستک»

۶۹۲ بایت اضافه‌شده ،  ۱ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
(خنثی‌سازی ویرایش 23963793 توسط حجاری (بحث) لطفا مطالب را به همراه منبع معتبر درج نمایید)
برچسب: خنثی‌سازی
[[پرونده:biological_cell.svg|thumb|300px|[[اندامک]]‌های درون یاخته جانوران : (۱) '''هستک''' (۲) [[هسته سلول|هسته]] (۳) [[ریبوزوم]] (رناتن) (۴) [[وزیکول]] (۵) [[شبکه آندوپلاسمیک]] خشن (۶) [[دستگاه گلژی]] (۷) [[چارچوب یاخته|سیتواسکلتون]] (۸) شبکه آندوپلاسمیک صاف (۹) [[میتوکندری]] (۱۰) [[کریچه]] (واکوئل) (۱۱) [[سیتوپلاسم]] (درون‌یاخته) (۱۲) [[لیزوزوم]] (کافنده‌تن) (۱۳) [[میانک (زیست‌شناسی)|میانک]] (سنتریول)]]
هستک اندامکی داخل هسته سلول های یوکاریوت است که در آن موادی مانند DNAوانواعRNAفعالیت دارند ودر ساخت پروتئین نقش ایفا میکنند انواعRNAمانندtRNA[[آران‌ای حامل|tRNAیاآر ان آی ناقل (جابه جایی) یکی از انواع RNAاست که آمینو اسید های مورد نیاز برای ساخت پرو تئین را به ریبوزوم میبرد]]وmRNA[[آران‌ای پیام‌رسان|mRNAیا آر ان آی پیک یا نامه رسان نوعی از آر ان آ میباشد که اطلاعات موجود در DNAرا برای ساخت پروتئین به ریبوزوم میبرد]]وrRNA[[آران‌ای ریبوزومی|rRNA یا آر ان آی ریبوزومی نوعی از آر ان ا است که در سا ختار ریبوزوم نقش دارد]]
 
کارکرد اصلی هستک [[زیست‌زایی ریبوزوم و همچنین نقش آن در نولید پرو تئین میباشد]] است.
'''هَستَک،''' اندامی کوچک درون [[هسته سلول|هسته سلول]]های [[یوکاریوت]] است که در آن [[آران‌ای ریبوزومی|آران‌ای‌های ریبوزومی]] فعالیت دارند و [[پروتئین]] می‌سازند.
 
کارکرد اصلی هستک [[زیست‌زایی ریبوزوم]] است.
 
== منابع ==
* کتاب زیست‌شناسی سال سومچهارم دبیرستان در [[ایران]].
* برابرهای فارسی از [http://www.nipc.net/ic/farhangestan/zistshenasi.htm فرهنگستان زبان فارسی].
{{Commonscat|Cell nucleolus}}
۲

ویرایش