تفاوت میان نسخه‌های «مانیفست حزب کمونیست»

بدون خلاصه ویرایش
(خنثی‌سازی ویرایش 22304590 توسط Poya-P (بحث))
برچسب: خنثی‌سازی
[[پرونده:Karl_Marx_Grave.jpg|بندانگشتی|چپ|200px| در قسمت بالایی مقبره، نوشتهٔ «کارگران تمام سرزمین‌ها متّحد شوید» به چشم می‌خورد.]]
بسیاری از این جمله‌های کتاب شعار بسیاری از کمونیست‌ها هستند. برای مثال جملهٔ آغازین آن: «شبحی بر فراز اروپا در گشت و گذار است … شبح کمونیسم» و جملهٔ پایانی آن: «کارگران تمام کشورها متحد شوید!» که نه تنها شعار احزاب کمونیستی مختلف و فیلم‌های و سرودهای مختلف بوده‌است که بر مقبرهٔ کارل مارکس در [[هایگیت]] نیز درج شده‌است.
 
==ترجمه به فارسی==
مانیفست کمونیست چندین بار به زبان فارسی ترجمه شده و با مشخصات زیر به چاپ رسیده‌است:
* مارکس، کارل و انگلس، فردریک. ''مانیفست بیانیۀ حزب کمونیست''، تهران: از انتشارت کتاب کمیسیون ترجمه آثار بین المللی،بنگاه آذر، ۱۳۲۴.
* مارکس، کارل و انگلس، فردریک. ''مانیفست حزب کمونیست''، ترجمۀ محمد پورهرمزان، بی‌جا: بی‌نا، ××۱۳.
** ک. مارکس، ف. انگلس. ''مانیفست حزب کمونیست''، مسکو: ادارۀ نشر مطبوعات به زبان‌های خارجی، ‏‫‏۱۹۵۱م=۱۳۳۰.
** ک. مارکس، ف. انگلس. ‏‫''مانیفست حزب کمونیست''‮‬‏‫، ‏‫پکن‮‬‏‫: ادارۀ نشریات زبان‌های خارجی‮‬‏‫، ۱۹۷۲م‏=۱۳۵۱.‮‬
** ک. مارکس، ف. انگلس. ''مانیفست حزب کمونیست‌‌‌‌‌ (ترجمۀ جدید)''، ترجمۀ محمد پورهرمزان، تهران: حزب تودۀ ایران، ۱۳۵۹.
* ک. مارکس، ف. انگلس. ب‍ی‍ان‍ی‍ه‌ ک‍م‍ون‍ی‍س‍ت‌،‌ ت‍رج‍م‍ۀ ب‍ره‍ان‌ رض‍ائ‍ی‌، ن‍ی‍وی‍ورک‌: بی‌نا، ۱۳۵۵.
* مارکس، کارل و انگلس، فردریک. ''م‍ان‍ی‍ف‍س‍ت‌ ک‍م‍ون‍ی‍س‍ت‌''، ترجمۀ ف‍روغ‌ ای‍م‍ان‍ی‌، ک‍اری‍ک‍ات‍وره‍ا از رو - م‍ارچ‍ن‍ارو، ت‍ه‍ران‌: بی‌نا، چاپ سوم: ۱۳۵۸.
* مارکس و انگلس، ''مانیفست حزب کمونیست''، ترجمه مصطفی مفیدی، تهران: بی‌نا، ۱۳۵۹.‮‬
* مارکس، کارل و انگلس، فردریک. ''مانیفست کمونیست''، در ''مانیفست، پس از صد و پنجاه سال''، پانیچ، لئو و لیز، كالین، ترجمۀ حسن مرتضوی، تهران: آگه، ۱۳۷۹.
* مارکس، کارل و انگلس، فردریک. ''مانیفست کمونیست''، ‏‫ترجمۀ مسعود صابری، تهران: طلایه پرسو‏‫، ‏‫۱۳۸۸.‬‬
* مارکس، کارل و انگلس، فردریک. ''مانیفست کمونیسم''، ترجمۀ مرضیه خسروی، تهران: روزگار نو‏‫، ۱۳۹۳.‮‬
* مارکس، کارل و انگلس، فردریک. ''مانیفست حزب کمونیست''، ‏‫ترجمۀ شهاب برهان، کلن: کتاب‌آنلاین، ‏‫۲۰۱۴م=۱۳۹۳.
 
== منابع ==