باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
| Regional cup best = 1st ([[1987 Asian Women's Handball Championship|۱۹۸۷]]، [[1989 Asian Women's Handball Championship|۱۹۸۹]]، [[1991 Asian Women's Handball Championship|۱۹۹۱]]، [[1993 Asian Women's Handball Championship|۱۹۹۳]]، [[1995 Asian Women's Handball Championship|۱۹۹۵]]، [[1997 Asian Women's Handball Championship|۱۹۹۷]]، [[1999 Asian Women's Handball Championship|۱۹۹۹]]، [[2000 Asian Women's Handball Championship|۲۰۰۰]]، [[2006 Asian Women's Handball Championship|۲۰۰۶]]، [[2008 Asian Women's Handball Championship|۲۰۰۸]]، [[2012 Asian Women's Handball Championship|۲۰۱۲]]، [[2015 Asian Women's Handball Championship|۲۰۱۵]]، [[2017 Asian Women's Handball Championship|۲۰۱۷]])
}}
'''تیم ملی هندبال زنان کره جنوبی''' ({{lang-en|South Korea women's national handball team}}) یک تیم ملی ورزشی کره جنوبی در رشته هندبال است. این تیم اولین بار در المپیک ۱۹۸۴ شرکت کرده استکرده‌است.
 
== Asian Championship ==
 
==Asian Championship==
* [[Asian Women's Handball Championship]]
 
|style="text-align:left;"|[[1987 Asian Women's Handball Championship|1987]] {{JOR}}
|style="text-align:center;"| Winners
|0۰||0۰||0۰||0۰||0۰||0۰||0۰||0۰
|-
|style="text-align:left;"|[[1989 Asian Women's Handball Championship|1989]] {{CHN}}
|style="text-align:center;"| Winners
|0۰||0۰||0۰||0۰||0۰||0۰||0۰||0۰
|-
|style="text-align:left;"|[[1991 Asian Women's Handball Championship|1991]] {{JPN}}
|style="text-align:center;"| Winners
|0۰||0۰||0۰||0۰||0۰||0۰||0۰||0۰
|-
|style="text-align:left;"|[[1993 Asian Women's Handball Championship|1993]] {{CHN}}
|style="text-align:center;"| Winners
|4۴||2۲||0۰||2۲||128۱۲۸||80۸۰||+40۴۰||4۴
|-
|style="text-align:left;"|[[1995 Asian Women's Handball Championship|1995]] {{KOR}}
|style="text-align:center;"| Winners
|0۰||0۰||0۰||0۰||0۰||0۰||0۰||0۰
|-
|style="text-align:left;"|[[1997 Asian Women's Handball Championship|1997]] {{JOR}}
|style="text-align:center;"| Winners
|0۰||0۰||0۰||0۰||0۰||0۰||0۰||0۰
|-
|style="text-align:left;"|[[1999 Asian Women's Handball Championship|1999]] {{JPN}}
|style="text-align:center;"| Winners
|0۰||0۰||0۰||0۰||0۰||0۰||0۰||0۰
|-
|style="text-align:left;"|[[2000 Asian Women's Handball Championship|2000]] {{CHN}}
|style="text-align:center;"| Winners
|4۴||2۲||0۰||2۲||117۱۱۷||84۸۴||+33۳۳||4۴
|-
|style="text-align:left;"|[[2002 Asian Women's Handball Championship|2002]] {{KAZ}}
|style="text-align:center;"| 2nd
|5۵||5۵||0۰||0۰||143۱۴۳||107۱۰۷||+36۳۶||10۱۰
|-
|style="text-align:left;"|[[2004 Asian Women's Handball Championship|2004]] {{JPN}}
|style="text-align:center;"| 3rd
|0۰||0۰||0۰||0۰||0۰||0۰||0۰||0۰
|-
|style="text-align:left;"|[[2006 Asian Women's Handball Championship|2006]] {{CHN}}
|style="text-align:center;"| Winners
|3۳||0۰||0۰||3۳||56۵۶||114۱۱۴||-58۵۸||0۰
|-
|style="text-align:left;"|[[2008 Asian Women's Handball Championship|2008]] {{THA}}
|style="text-align:center;"| Winners
|5۵||3۳||0۰||2۲||178۱۷۸||111۱۱۱||+67۶۷||6۶
|-
|style="text-align:left;"|[[2010 Asian Women's Handball Championship|2010]] {{KAZ}}
|style="text-align:center;"| 2nd
|5۵||5۵||0۰||0۰||157۱۵۷||122۱۲۲||+35۳۵||10۱۰
|-
|style="text-align:left;"|[[2012 Asian Women's Handball Championship|2012]] {{INA}}
|style="text-align:center;"| Winners
|7۷||4۴||0۰||3۳||249۲۴۹||145۱۴۵||+104۱۰۴||8۸
|-
|style="text-align:left;"|[[2015 Asian Women's Handball Championship|2015]] {{INA}}
|style="text-align:center;"| Winners
|6۶||4۴||0۰||2۲||224۲۲۴||132۱۳۲||+92۹۲||8۸
|-
|style="text-align:left;"|[[2017 Asian Women's Handball Championship|2017]] {{KOR}}
|style="text-align:center;"| Winners
|5۵||2۲||0۰||3۳||130۱۳۰||135۱۳۵||-5۵||4۴
|-
!align=center colspan="1"|Total
! 16۱۶/16۱۶ !! 44۴۴ !! 27۲۷ !! 0۰ !! 17۱۷ !! 1382۱۳۸۲ !! 1030۱۰۳۰ !! +352۳۵۲ !! 54۵۴
|}
 
۲۳٬۳۳۴

ویرایش