دیمیتری دروغین اول: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
(ایجاد شده توسط ترجمهٔ صفحهٔ «False Dmitry I»)
 
'''دیمیتری اول'''  ({{lang-rus|Димитрий I (Первый)|Dimitry I (Perviy)}})<ref>دیگر romanizations شامل مشترک '''دیمیتری''' و '''دیمیتری'''و همچنین Dmitrii DimitriDimitriهای های Dimitrii هایDimitriiهای Dimitriy و Dimitry.</ref> (در طول تاریخ شناخته شده به عنوان '''شبه دیمیتروس اول'''  و '''دیمیتری دروغین اول '''({{lang-rus|Лжедмитрий I|Lzhedmitry I}}) از 10۱۰ ژوئن 1605۱۶۰۵ تا زمان مرگ در 17۱۷ مه 1606۱۶۰۶ تحت نام '''دیمیتری ایوانویچ''' ({{lang-rus|Дмитрий Иванович}}) تزار روسیه بود. بنا به نوشته مورخ چستر داننینگ  دیمیتری «تنها تزاری است که تاکنون با استفاده از یک کمپین نظامی و شورش به تاج و تخت رسیده استرسیده‌است».<ref name="romanov">{{Cite book|url=https://books.google.com/books?id=9NUYtSJaO8cC&printsec=frontcover&dq=#v=onepage&q&f=false|title=Russia's First Civil War: The Time of Troubles and the Founding of the Romanov Dynasty|publisher=[[Pennsylvania State University Press]]|accessdate=October 16, 2010|year=2001|isbn=0-271-02074-1|page=preface, p. xi}}</ref>
 
او اولین و موفق‌ترین فرد از میان سه "«مدعی"» ({{lang-ru|самозванцы (sing. : самозванец)|samozvanets}}) حکومت بود که در طول مشکلات زمان جوانترین پسر  [[ایوان مخوف]]، [[Dmitry of Uglich|دیمیتری ایوانویچ]]  که ظاهراظاهراً از یک ترور نافرجام در سال 1591۱۵۹۱ جان سالم به‌در برد ادعا کردند که او هستند. به طوربه‌طور کلی اعتقاد بر این است که دیمیتری واقعی در [[اوگلیچ]]  درگذشت و نام واقعی این دیمیتری در واقع '''گرگوری اترپیف  '''<span>Grigoriy Otrepyev</span>'''  '''بود {{dubious|date=October 2017}}اگرچه با قاطعیت نمی‌توان این را مطرح کرد.
<grammarly-btn><div class="_1BN1N Kzi1t MoE_1 _2DJZN" style="z-index: 2; transform: translate(431.8px, 1213.42px);"><div class="_1HjH7"></div></div></grammarly-btn>
 
او اولین و موفق‌ترین فرد از میان سه "مدعی" ({{lang-ru|самозванцы (sing.: самозванец)|samozvanets}}) حکومت بود که در طول مشکلات زمان جوانترین پسر [[ایوان مخوف]]، [[Dmitry of Uglich|دیمیتری ایوانویچ]] که ظاهرا از یک ترور نافرجام در سال 1591 جان سالم به‌در برد ادعا کردند که او هستند. به طور کلی اعتقاد بر این است که دیمیتری واقعی در [[اوگلیچ]] درگذشت و نام واقعی این دیمیتری در واقع '''گرگوری اترپیف '''<span>Grigoriy Otrepyev</span>''' '''بود {{dubious|date=October 2017}}اگرچه با قاطعیت نمی‌توان این را مطرح کرد.
 
<grammarly-btn><div class="_1BN1N Kzi1t BD-0J _7_mnr MoE_1 _2DJZN" style="z-index: 2; transform: translate(448.8px, 1550.43px);"><div class="_1HjH7"></div></div></grammarly-btn>
 
== منابع ==
{{پانویس}}
<grammarly-btn><div class="_1BN1N Kzi1t MoE_1 _2DJZN" style="z-index: 2; transform: translate(431.8px, 10608.1px);"><div class="_1HjH7"></div></div></grammarly-btn>
<references />
[[رده:زادگان ۱۵۸۲ (میلادی)]]
[[رده:درگذشتگان ۱۶۰۶ (میلادی)]]