تفاوت میان نسخه‌های «مرادآباد (کوهدشت)»

جز
جز (←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: ونیازمندان⟸و نیازمندان، نیزمبارزین⟸نیز مبارزین)
برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
برچسب‌ها: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر ویرایش‌گر دیداری
 
 
این روستا در سال یک هزار و سیصد و ده نام گذاری شد، نام روستا برگرفته از نام یکی از بزرگان روستا ، مراد امرایی بوده ، ایشان مردی فاقد سواد خواندن و نوشتن بوده اما بخاطر هوش و ذکاوت بالای که داشته اند تاریخ لرستان، بخش های از [[شاهنامه|شاهنامه فردوستی،فردوسی]]، سوره هایسوره‌هایی از [[قرآن|قرآن کریم]] را که از زبان ملاها و باسوادان هم عصر خویش فراگرفرا گرفتندگرگرفتند. از ویژگی های رفتاری و اخلاقی ایشان فضیلت های بسیاری وجود داشته بگونه که مورد تصدیق همگان قرارداشته است، فردی با ایمان و معتقد، خوشرو ، مهمان نواز که پایبندی به اصول اسلام و تشیع از بارزترین خصوصیات وی بود.
کمک به فقرا و نیازمندان ، خانواده های بی سرپرست و بی بضاعت از شاخصه های اصلی رفتار ایشان بود.
ایشان در مسائل و اختلاف طوایف سوری و امرایی و طوایف زیادی از طرهان کوهدشت و بخش های از ایلام و بالاگریوه پادرمیانی کرده و به صلح و دوستی منتهی کرده اند.