تفاوت میان نسخه‌های «نمای بحرانی»

جز
جز (ربات: حذف پیوندهای میان‌ویکی که در ویکی‌داده موجود است)
برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
 
<math>\eta = 0 , \nu = \frac{1}{2}</math>
{{پایان چپ‌چین}}
یکی از اساسی‌ترین یافته‌ها در مطالعه [[پدیده‌های بحرانی]] این است که نقاط بحرانی ای که در نظریه میدان متوسط به دست می‌آوریم برای فضای با ابعاد ۴ به بالا همخوانی دارد، که این بُعد ''بُعد بحرانی بالا'' نام گذاری شده‌است. مشکل نظریه میدان متوسط این است که در آن نماهای بحرانی به بعد فضا بستگی ندارند و این با چیزی که عملنعملاً دیده شده مغایر است. این منجر به اختلاف در مقادیر نماهای بحرانی در ۲ و ۳ بعد با مقادیر این نماها در میدان متوسط شده‌است. همچنین نظریه میدان متوسط برای فضای یک بعدی گذار فاز پیش بینی می‌کند در حالیکه ما در یک بعد گذار فاز نداریم.
 
== روابط مقیاسی ==