تفاوت میان نسخه‌های «برنامه‌های توسعه ایران»

جز
←‏برنامهٔ پنج‌سالهٔ اول: اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی
جز (←‏برنامهٔ پنج‌سالهٔ اول: اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی)
== قانون برنامه‌های توسعه ==
=== برنامهٔ پنج‌سالهٔ اول ===
هدفهای کلان این برنامه به شرح زیر تعیین شده استشده‌است:
# بازسازی و دفاعی و تأمین نیازهای ضروری آن بر مبنای اهداف دفاعی تعیین شده.
# بازسازی و نوسازی ظرفیتهای تولیدی و زیربنایی و مراکز جمعیتی خسارت دیده در طول جنگ تحمیلی در چهارچوب اولویتهای برنامه.
# اصلاح سازمان و مدیریت اجرایی و قضایی کشور در ابعاد مختلف.
# تلاش در جهت ایجاد امنیت قضایی و تحکیم مبانی نظری و عملی تساوی عموم در برابر قانون و اجرای عدالت و حمایت از آزادیهای مشروع فردی و اجتماعی.
# سازماندهی فضایی و توزیع جغرافیایی جمعیت و فعالیتها،فعالیت‌ها، متناسب با مزیتهای نسبی هر منطقه به استثنای مواردی که ملاحظات سیاسی و نظامی ایجاب می‌نماید.
 
=== برنامهٔ پنج‌سالهٔ دوم ===
۱۳۳٬۲۴۲

ویرایش