تفاوت میان نسخه‌های «ادهاکراسی»

جز
ویکی‌سازی رباتیک (درخواست کاربر:Nightdevil)(۷.۶) >هنری مینتزبرگ+نشانی (۱۰.۷)
(ادهوکراسی نوعی از سازمان است که در نقطه مقابل بورکراسی قرار دارد. این واژه برای اولین بار در سالهای ۱۹۷۰ توسط آلوین تافلر بکار برده شد)
برچسب‌ها: عدم استفاده از یادکرد و پانویس پیوندبیرونی به ویکی‌پدیای فارسی
 
جز (ویکی‌سازی رباتیک (درخواست کاربر:Nightdevil)(۷.۶) >هنری مینتزبرگ+نشانی (۱۰.۷))
ادهوکراسی نوعی از سازمان است که در نقطه مقابل بورکراسی قرار دارد. این واژه برای اولین بار در سالهای ۱۹۷۰ توسط [https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%B1الوین_تافلر آلوین تافلر] بکار برده شد و از آن زمان به بعد در اغلب تئوری های مدیریت سازمان (به ویژه سازمان آنلاین) مورد استفاده قرار می گرفته است که بعدها توسط محققین دیگری مانند [[هنری مینتزبرگ]] توسعه بیشتری یافت.
[[رده:ویکی‌سازی رباتیک]]