تفاوت میان نسخه‌های «بویوی شرقی»

بدون خلاصه ویرایش
جز (←‏top: اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
{{Infobox Former Country
|native_name = 동부여(東夫餘)
|conventional_long_name = Dongbuyeoدانگ بویو
|common_name = Dongbuyeoدانگ بویو
|
|continent = Asiaآسیا
|region = Eastشرق Asiaآسیا
|era = Ancient
|status =
|status_text =
|empire =
|government_type = Monarchyپادشاهی
|
|year_start = 2nd century BC
|
|image_map = Eastern Buyeo.svg
|image_map_caption = Mapنقشه ofدانگ Easternبویو Buyeoقرن (3rd century)۳
|
|capital = [[Gaseopwon]]