تفاوت میان نسخه‌های «سرو زیر آب»

جز
جز (ابزار پیوندساز: افزودن پیوند به عباس بلوندی)
* نامزد سیمرغ بلورین بهترین جلوه‌های بصری (محمد خاکزاد)
* نامزد سیمرغ بلورین بهترین جلوه‌های ویژه میدانی (محسن روزبهانی)
* برنده سیمرغ بلورین بهترین طراحی صحنه ([[عباس بلوندی]])
* برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلمبرداری (علیرضا زرین دست)
* نامزد سیمرغ بلورین بهترین نقش اول مرد (بابک حمیدیان)