باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ابزار پیوندساز: افزودن پیوند حقوق بشر به متن
۱۹۴۵: تأسیس سازمان ملل
 
۱۹۴۸: اعلامیه جهانی [[حقوق بشر]]
 
۱۹۴۷–۹۱: [[جنگ سرد]]