باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ابزار پیوندساز: افزودن پیوند امید به زندگی به متن
* [[سده ۲۰ (میلادی)/مرگ و میر کودکان|مرگ و میر کودکان]]
* [[سده ۲۰ (میلادی)/بیماری‌های مسری|بیماری‌های مسری]]
* [[سده ۲۰ (میلادی)/امید به زندگی|امید به زندگی]]
* [[سده ۲۰ (میلادی)/مرگ و میر مادران|مرگ و میر مادران]]
* [[فهرست جنگ‌های بین ۲۰۰۰-۱۹۰۱ (میلادی)|جنگ‌ها]]