تفاوت میان نسخه‌های «چهارلنگ»

(غلط املای)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
=== کیان‌ارثی ===
[[کیان ارثی]] یا کیانرسی، از ۲۵ طایفه تشکیل می‌شود:
* [[برون(طایفه)|برون]]
* [[تمبی گلگیر|تمبی]]
* [[ایل زنگنه|کرد زنگنه]]
۲۴۷

ویرایش