باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:
'''بیمه ایران''' تنها شرکت دولتی ایران در زمینه [[بیمه]] است. این شرکت در تاریخ [[۱۵ آبان]] سال [[۱۳۱۴]] به دست [[علی‌اکبر داور|علی اکبر داور]] و به عنوان نخستین شرکت بیمه ایرانی آغاز به فعالیت کرده‌است.
 
شرکت سهاميسهامی بيمهبیمه ايرانایران با بيشبیش از  34۳۴ درصد سهم بازار بيمهبیمه کشور بزرگترينبزرگترین شرکت، بر اساس سهم بازار، نه تنها در صنعت بيمهبیمه که در کل نظام ماليمالی جمهوری اسلامی ایران است.
 
در نظام بانکيبانکی و در بازار سرمايه،سرمایه، هيچهیچ شرکتيشرکتی بيشبیش از 30۳۰ درصد سهم بازار را در اختياراختیار ندارد. بيمهبیمه ايرانایران با ايناین شرايط،شرایط، کل صنعت بيمهبیمه کشور را پشتيبانيپشتیبانی مي‌کندمی‌کند.
 
ايناین شرکت از سال 1390۱۳۹۰ به ايناین سو همواره زيان‌دهزیان‌ده بوده، به‌طوريبه‌طوری که مجموع زيانزیان انباشته شرکت در انتهايانتهای سال 1396۱۳۹۶ به مبلغ 5۵ هزار و 160ميليارد۱۶۰میلیارد تومان رسيده استرسیده‌است.
 
با وجود ابهاماتيابهاماتی در فرمول توانگريتوانگری مالي،مالی، به دليلدلیل زيانزیان انباشته بالا، ايناین شاخص در 5۵ سال گذشته در ايناین شرکت، از سطح 1۱ به سطح 4۴ رسيده استرسیده‌است.
 
ايناین شرکت با دارا بودن بالغ بر 12۱۲ هزار و 761۷۶۱ ميلياردمیلیارد تومان ذخايرذخایر (معادل 111۱۱۱ درصد پرتفويپرتفوی سال 96۹۶) بالاترينبالاترین نسبت ذخايرذخایر به حق بيمهبیمه در صنعت بيمهبیمه کشور را دارد که نشان‌دهنده تفاوت شيوهشیوه ذخيره‌گيريذخیره‌گیری در ايناین شرکت با سايرسایر شرکت‌هايشرکت‌های صنعت است. از آنجاييآنجایی که ميزانمیزان ذخايرذخایر نقش جديجدی در کاهش توانگريتوانگری ايفاایفا مي‌کند،می‌کند، در صورت وجود ايناین تفاوت، امکان مقايسهمقایسه ايناین شرکت با سايرسایر شرکت‌ها محدود مي‌شودمی‌شود.
 
<br />
 
== تاریخچه ==
بیمه ایران در ظاهر خصوصی بود و سهامداران آن از سه نفر اشخاص حقیقی و [[وزارت مالیه]] تشکیل شده بود اما در عمل یک شرکت دولتی محسوب می‌شد.
 
این شرکت تا قبل از پیروزی [[انقلاب ۵۷]] به عنوان تنها شرکت بیمه دولتی فعالیت می‌کرد. هم‌اکنون بیمه ایران با بیش از ۲۰۵ شعبه و ۳۷۷۰ نمایندگی در داخل کشور و ۱۲ شعبه و نمایندگی در خارج از کشور بزرگترین شرکت بیمه در [[ایران]] است.<ref>{{یادکرد وب|نویسنده = |نشانی = http://www.iraninsurance.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&sisOp=view&cnt_id=3826&ctp_id=31&id=2 |عنوان =شبکه فروش | ناشر =وب‌سایت بیمه ایران |تاریخ = |تاریخ بازدید =۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰|زیان=فارسی}}</ref>
 
== پیوند به بیرون ==
 
* [https://www.centinsur.ir/ وبگاه رسمی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران]
{{بیمه‌های ایران}}