تفاوت میان نسخه‌های «طیف مرئی»

جز
ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:
جز (ربات: جایگزینی پیوند جادویی شابک با الگو شابک)
جز (ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:)
حساسیت چشم انسان به طول موج‌های مختلف الکترومغناطیسی متفاوت است و چشم انسان به طول موج ۵۵۵ نانومتر بیشترین حساسیت را دارد. حساسیت چشم نسبت به طول موج بسیار بالا است به طوری که حساسیت چشم انسان در طول موج‌های ۵۵۵ نانومتر به ۵۰٪ حساسیت چشم در ۵۵۵ نانومتر کاهش پیدا می‌کند.<ref>{{پک|کلهر|۱۳۸۶|ک=مهندسی روشنایی|ص=۱۶}}</ref>
 
تشعشعات خورشیدی با طول موج‌هایی کمتر از ۰٫۲۹ میکرون توسط لایهٔ ازن جذب می‌شود و تشعشعاتی که طول موجی بیشتر از ۱٫۴ میکرون دارند توسط بخار آب و کربن دی اکسیددی‌اکسید هوا جذب می‌شوند و به زمین نمی‌رسند. منحنی حساسیت چشم انسان به نور مرئی نشان‌دهندهٔ این حقیقت است که چشم انسان با گذشت زمان با شرایط محیط تطبیق یافته استیافته‌است.<ref>{{پک|کلهر|۱۳۸۶|ک=مهندسی روشنایی|ص=۱۷}}</ref>
 
حساسیت چشم به شدت روشنایی نیز بستگی دارد، به طوری که در شدت روشنایی‌های پایین، منحنی حساسیت به اندازهٔ ۵۰ نانومتر به سمت [[فرابنفش]] جابجا می‌شود.<ref>{{پک|کلهر|۱۳۸۶|ک=مهندسی روشنایی|ص=۱۷}}</ref>
|-
| style="background:#ccb0f4;"|'''[[بنفش]]'''
|668–789&nbsp;۶۶۸–۷۸۹ تراهرتز
|380–450&nbsp;۳۸۰–۴۵۰ نانومتر
|-
| style="background:#b0b0f4;"|'''[[آبی]]'''
|606–668&nbsp;۶۰۶–۶۶۸ تراهرتز
|450–495&nbsp;۴۵۰–۴۹۵ نانومتر
|-
| style="background:#b0f4b0;"|'''[[سبز]]'''
|526–606&nbsp;۵۲۶–۶۰۶ تراهرتز
|495–570&nbsp;۴۹۵–۵۷۰ نانومتر
|-
| style="background:#f4f4b0;"|'''[[زرد]]'''
|508–526&nbsp;۵۰۸–۵۲۶ تراهرتز
|570–590&nbsp;۵۷۰–۵۹۰ نانومتر
|-
| style="background:#f4ccb0;"|'''[[نارنجی]]'''
|484–508&nbsp;۴۸۴–۵۰۸ تراهرتز
|590–620&nbsp;۵۹۰–۶۲۰ نانومتر
|-
| style="background:#f4b0b0;"|'''[[سرخ]]'''
|400–484&nbsp;۴۰۰–۴۸۴ تراهرتز
|620–750&nbsp;۶۲۰–۷۵۰ نانومتر
|}