نمودار شارش: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
←‏top: اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی
جز (←‏top: اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی)
{{سخ}}E: [[مدول یانگ]]
]]
'''نمودار شارش''' {{انگلیسی|Flow curve}} یا '''نمودار تنش-کرنش حقیقی''' نوعی [[نمودار تنش-کرنش]] است که در آن تنش واقعی بر حسب کرنش واقعی نمایش داده‌می‌شود. در مواد [[چکش‌خوار]] این نمودار تفاوت فاحشی با [[نمودار تنش-کرنش مهندسی]] دارد.<ref>{{پک|Dowling|2013|ک=Mechanical Behavior of...|ص=143|زبان=en}}</ref> برای رسم این نمودار، تنش واقعی از تقسیم نیرو بر سطح مقطع لحظه‌ای بدست آمده و کرنش واقعی بصورتبه صورت زیر تعریف می‌شود:<ref>{{پک|Pilkey|2005|ک=Formulas for stress...|ص=158|زبان=en}}</ref>
 
<math>\varepsilon_t = \int\limits_{l_0}^{l}\frac{dl}{l}=\ln\frac{l}{l_0}</math>
<math>\sigma = K \varepsilon^{n}</math>
 
که در آن <math>\sigma</math> تنش حقیقی، <math>\varepsilon</math> کرنش مومسان حقیقی، n توان [[کارسختی]] و K ثابت ماده (ضریب استحکام) است که بصورتبه صورت مقدار تنش حقیقی در کرنش حقیقی ۱ تعریف می‌شود.<ref>{{پک|Hertzberg|Vinci|Hertzberg|2013|ک=Deformation and Fracture...|ص=91|زبان=en}}</ref> هر دو مقدار K و n از ثابت‌های ماده هستند که می‌شود آنهاآن‌ها را بطور تجربی بدست آورد.<ref>{{پک|Pelleg|2013|ک=Mechanical Properties of Materials|ص=4|زبان=en}}</ref> مقدار n اغلب بین ۰٫۲ تا ۰٫۵ و مقدار K بین [[مدول برشی|G]]/100 تا G/1000 متغیر است.<ref>{{پک|Meyers|Chawla|2009|ک=Mechanical Behavior of Materials|ص=166|زبان=en}}</ref> پس از گلویی شدن نمونه و در کرنش‌های زیاد به دلیل ایجاد تنش‌های محیطی در بخش گلویی، بایستی تنش حقیقی به‌کاررفته در مدل توانی اصلاح شود.<ref>{{پک|Dowling|2013|ک=Mechanical Behavior of...|ص=148|زبان=en}}</ref> یکی از روش‌های معمول استفاده از منحنی تجربی [[پرسی ویلیام بریجمن|بریجمن]]<ref>{{پک|Bridgman|1944 |ف=The Stress Distribution...|ص=555|زبان=en}}</ref> برای محاسبهٔ ضریب تصحیح است.<ref>{{پک|Dowling|2013|ک=Mechanical Behavior of...|ص=146|زبان=en}}</ref>
 
با اینکه نیروی وارد بر نمونهٔ تحت آزمون مقدار بیشینه‌ای داشته و پس از آن کاهش می‌یابد، تنش واقعی در نمودار شارش بطور یکنواخت تا نقطهٔ شکست افزایش می‌یابد.<ref>{{پک|Harris|1983|ک=Mechanical working of...|ص=20|زبان=en}}</ref> سطح زیر نمودار تنش-کرنش حقیقی، کار انجام‌شده یا انرژی مورد نیاز برای تغییر شکل واحد حجم ماده است.<ref>{{پک|Harris|1983|ک=Mechanical working of...|ص=22|زبان=en}}</ref>
۱۳۳٬۲۴۲

ویرایش