تفاوت میان نسخه‌های «کشورهای توسعه‌یافته»

جز
ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:
جز (ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:)
{{اقتصاد}}
از واژه [[کشورهای توسعه یافته| کشورهای توسعه‌یافته]] برای توصیف کشورهایی استفاده می‌شود که بر اساس معیارهایی به توسعه دست‌یافته‌اند. تعیین مصداق برای معیار یه توسعه‌یافتگی همواره مورد بحث بوده‌است، اما به‌طور کلی معیارهای اقتصادی معمولاً شاخص اصلی کشورهای توسعه‌یافته بوده‌است. برای مثال، میزان سرانه درآمد یکی از مهمترین معیارها است، و بنابراین، کشورهایی که دارای نرخ [[تولید ناخالص داخلی]] بالایی هستند، توسعه‌یافته محسوب می‌شوند.
 
معیار مهم اقتصادی دیگر، میزان صنعتی بودن کشور است. یکی دیگر از معیارهایی که اخیراً مورد توجه قرار گرفته، شاخص توسعهٔ انسانی می‌باشد. این شاخص، معیارهای اقتصادی نظیر درآمد را با امری همچون میزان [[امید زندگی]] و سطح آموزش عمومی ترکیب می‌کند. به این ترتیب، کشورهایی که دارای نمرهٔ بالاتری در شاخص توسعه انسانی هستند، توسعه‌یافته محسوب می‌شوند و به بقیه کشورها، [[کشورهای در حال توسعه]] گفته می‌شود.
 
== شاخص توسعه انسانی ==
 
* {{Increase}} = افزایش.
* {{Steady}} = ثابت.
!scope="col" colspan="2"| شاخص
|-
! scope="col" style="width:75px;"| <small>رتبه‌بندی ۲۰۱۸</small><br />{{سخ}}<ref name="UNDP2018" />
! scope="col" style="width:75px;"| <small>تغییر رتبه نسبت به سال قبل</small><ref name="UNDP2018" />
! scope="col" style="width:75px;"| <small>رتبه‌بندی ۲۰۱۸</small><br />{{سخ}}<ref name="UNDP2018" />
! scope="col" style="width:75px;"| <small>میزان تغییر نسبت به سال قبل</small><br />{{سخ}}<ref name="UNDP2018" />
|-
| 1 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Norway}} || 0.953 || {{increase}} 0.002۰٫۰۰۲
|-
| 2 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Switzerland}} || 0.944 || {{increase}} 0.001۰٫۰۰۱
|-
| 3 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Australia}} || 0.939 || {{increase}} 0.001۰٫۰۰۱
|-
| 4 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Ireland}} || 0.938 || {{increase}} 0.004۰٫۰۰۴
|-
| 5 || {{decrease}} (1)||style="text-align:left"| {{flag|Germany}} || 0.936 || {{increase}} 0.002۰٫۰۰۲
|-
| 6 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Iceland}} || 0.935 || {{increase}} 0.002۰٫۰۰۲
|-
| 7 || {{increase}} (1)||style="text-align:left"| {{flag|Hong Kong}} || 0.933 || {{increase}} 0.003۰٫۰۰۳
|-
| 7 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Sweden}} || 0.933 || {{increase}} 0.001۰٫۰۰۱
|-
| 9 || {{decrease}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Singapore}} || 0.932 || {{increase}} 0.002۰٫۰۰۲
|-
| 10 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Netherlands}} || 0.931 || {{increase}} 0.003۰٫۰۰۳
|-
| 11 || {{decrease}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Denmark}} || 0.929 || {{increase}} 0.001۰٫۰۰۱
|-
| 12 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Canada}} || 0.926 || {{increase}} 0.004۰٫۰۰۴
|-
| 13 || {{decrease}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|United States}} || 0.924 || {{increase}} 0.002۰٫۰۰۲
|-
| 14 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|United Kingdom}} || 0.922 || {{increase}} 0.002۰٫۰۰۲
|-
| 15 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Finland}} || 0.920|| {{increase}} 0.002۰٫۰۰۲
|-
| 16 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|New Zealand}} || 0.917|| {{increase}} 0.002۰٫۰۰۲
|-
| 17 || {{decrease}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Belgium}} || 0.916 || {{increase}} 0.001۰٫۰۰۱
|-
| 17 || {{decrease}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Liechtenstein}} || 0.916 || {{increase}} 0.001۰٫۰۰۱
|-
| 19 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Japan}} || 0.909 || {{increase}} 0.002۰٫۰۰۲
|-
| 20 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Austria}} || 0.908 || {{increase}} 0.002۰٫۰۰۲
|-
| 21 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Luxembourg}} || 0.904 || {{increase}} 0.001۰٫۰۰۱
|-
| 22 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Israel}} || 0.903 || {{increase}} 0.001۰٫۰۰۱
|-
| 22 || {{increase}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|South Korea}} || 0.903 || {{increase}} 0.003۰٫۰۰۳
|-
| 24 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|France}} || 0.901 || {{increase}} 0.002۰٫۰۰۲
|-
| 25 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Slovenia}} || 0.896 || {{increase}} 0.002۰٫۰۰۲
|-
| 26 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Spain}} || 0.891 || {{increase}} 0.002۰٫۰۰۲
|-
| 27 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Czech Republic}} || 0.888 || {{increase}} 0.003۰٫۰۰۳
|-
| 28 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Italy}} || 0.880 || {{increase}} 0.002۰٫۰۰۲
|-
| 29 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Malta}} || 0.878 || {{increase}} 0.003۰٫۰۰۳
|-
| 30 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Estonia}} || 0.871 || {{increase}} 0.003۰٫۰۰۳
|-
|}
!scope="col" colspan="2"| شاخص
|-
! scope="col" style="width:75px;"| <small>رتبه‌بندی ۲۰۱۸</small><br />{{سخ}}<ref name="UNDP2018" />
! scope="col" style="width:75px;"| <small>تغییر رتبه نسبت به سال قبل</small><ref name="UNDP2018" />
! scope="col" style="width:75px;"| <small>رتبه‌بندی ۲۰۱۸</small><br />{{سخ}}<ref name="UNDP2018" />
! scope="col" style="width:75px;"| <small>میزان تغییر نسبت به سال قبل</small><br />{{سخ}}<ref name="UNDP2018" />
|-
| 31 || {{decrease}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Greece}} || 0.870 || {{increase}} 0.002۰٫۰۰۲
|-
| 32 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Cyprus}} || 0.869 || {{increase}} 0.002۰٫۰۰۲
|-
| 33 || {{increase}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Poland}} || 0.865 || {{increase}} 0.005۰٫۰۰۵
|-
| 34 || {{decrease}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|United Arab Emirates}} || 0.863 || {{increase}} 0.001۰٫۰۰۱
|-
| 35 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Andorra}} || 0.858 || {{increase}} 0.002۰٫۰۰۲
|-
| 35 || {{increase}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Lithuania}} || 0.858 || {{increase}} 0.003۰٫۰۰۳
|-
| 37 || {{decrease}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Qatar}} || 0.856 || {{increase}} 0.001۰٫۰۰۱
|-
| 38 || {{increase}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Slovakia}} || 0.855 || {{increase}} 0.002۰٫۰۰۲
|-
| 39 || {{increase}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Brunei}} || 0.853 || {{increase}} 0.001۰٫۰۰۱
|-
| 39 || {{decrease}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Saudi Arabia}} || 0.853 || {{decrease}} 0.001۰٫۰۰۱
|-
| 41 || {{increase}} (2) ||style="text-align:left"| {{flag|Latvia}} || 0.847 || {{increase}} 0.003۰٫۰۰۳
|-
| 41 || {{increase}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Portugal}} || 0.847 || {{increase}} 0.002۰٫۰۰۲
|-
| 43 || {{decrease}} (2) ||style="text-align:left"| {{flag|Bahrain}} || 0.846 || {{steady}}
|-
| 44 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Chile}} || 0.843 || {{increase}} 0.001۰٫۰۰۱
|-
| 45 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Hungary}} || 0.838 || {{increase}} 0.003۰٫۰۰۳
|-
| 46 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Croatia}} || 0.831 || {{increase}} 0.003۰٫۰۰۳
|-
| 47 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Argentina}} || 0.825 || {{increase}} 0.003۰٫۰۰۳
|-
| 48 || {{decrease}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Oman}} || 0.821 || {{decrease}} 0.001۰٫۰۰۱
|-
| 49 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Russia}} || 0.816 || {{increase}} 0.001۰٫۰۰۱
|-
| 50 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Montenegro}} || 0.814|| {{increase}} 0.004۰٫۰۰۴
|-
| 51 || {{decrease}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Bulgaria}} || 0.813 || {{increase}} 0.003۰٫۰۰۳
|-
| 52 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Romania}} || 0.811 || {{increase}} 0.004۰٫۰۰۴
|-
| 53 || {{increase}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Belarus}} || 0.808 || {{increase}} 0.003۰٫۰۰۳
|-
| 54 || {{decrease}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Bahamas}} || 0.807 || {{increase}} 0.001۰٫۰۰۱
|-
| 55 || {{increase}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Uruguay}} || 0.804 || {{increase}} 0.002۰٫۰۰۲
|-
| 56 || {{decrease}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Kuwait}} || 0.803 || {{decrease}} 0.001۰٫۰۰۱
|-
| 57 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Malaysia}} || 0.802 || {{increase}} 0.003۰٫۰۰۳
|-
| 58 || {{decrease}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Barbados}} || 0.800 || {{increase}} 0.001۰٫۰۰۱
|-
| 58 || {{increase}} (2) ||style="text-align:left"| {{flag|Kazakhstan}} || 0.800 || {{increase}} 0.003۰٫۰۰۳
|-
|}
 
== منابع ==
{{پانویس}}
* ویکی‌پدیای انگلیسی