تفاوت میان نسخه‌های «تابع توزیع تجمعی»

جز (ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:)
برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
 
<gallery heights=300 widths=300 style="text-align:center">
example.pdf.jpg|نمودار تابع چگالی احتمال این مثال
</gallery>
با انتگرال‌گیری از تابع چگالی احتمال در هر بازه تابع توزیع تجمعی آن را به دست می‌آوریم و خواهیم داشت:
 
<gallery heights=300 widths=300 style="text-align:center" >
example.cdf.jpg|نمودار تابع توزیع تجمعی این مثال
</gallery>
 
۱۲۴

ویرایش