تفاوت میان نسخه‌های «جان هرتسفلد»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری حذف منبع
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
| style="text-align:center;" |{{رأی}}Y
| style="text-align:center;" |{{رأی}}Y
|-
|[[ ۲۰۱۹]]
|[[ نقشه فرار۳: ایستگاه شیطان]]
|
|( کارگردان)
|}