محمد بن منور: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
'''محمد بن منور''' نواده [[ابوسعید ابوالخیر]] و نویسنده کتاب [[اسرارالتوحید]] درباره جد خویش است.
{{حذف زمان‌دار/پیغام
 
|اهمیت= فاقد منبع
محمدبن منوروی کتاب خود را به سه باب تقسیم کرد و به ویژه در باب دوم که به بیان حالات شیخ در سال هایسال‌های میانی حیات او اختصاص دارد،بسیاریدارد، بسیاری از اقوال و اشعاری را که بر زبان وی رفته بود گردآورد.<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=|وب‌گاهوبگاه=کتاب تاریخ ادبیات درسی دوم دبیرستان|عنوان=دربابدر باب اسرار التوحید و محمدبن منور}}</ref>
|timestamp = 20181208202306
 
}}
محمد بن منور نویسنده کتابابوسعید [[اسرارالتوحید]]ابوالخیر از عارفان بزرگ و مشهور اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری است. ولادت او در سال ۳۵۷ هجری در شهری به نام میهنه یا مهنه از توابع خراسان بودهبه دنیا استآمد. ابوسعید عاقبت در همانجا که چشم به دنیا گشوده بود،زادگاهش، در ۴ شعبان سال ۴۴۰ هجری، وقت نماز جهان را بدرود۴۴۰، گفتدرگذشت.<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=|وب‌گاهوبگاه=جام نیوز|نشانی=http://www.jamnews.com/textversion/detail/news/512064/226|عنوان=زندگی نامهزندگی‌نامه ابوسعید ابوالخیر}}</ref>
 
محمدبن منور کتاب خود را به سه باب تقسیم کرد و به ویژه در باب دوم که به بیان حالات شیخ در سال های میانی حیات او اختصاص دارد،بسیاری از اقوال و اشعاری را که بر زبان وی رفته بود گردآورد.<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=|وب‌گاه=کتاب تاریخ ادبیات درسی دوم دبیرستان|عنوان=درباب اسرار التوحید و محمدبن منور}}</ref>
== منابع ==
{{پانویس}}
* http://www.aftabir.com/literature/history/5h-7h_literary_prose_style_big_monavar.php
* http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=searchextrainfo&Type=author&DocID=1108304&lang=fa