تفاوت میان نسخه‌های «جام برندگان جام آسیا»

به نسخهٔ 25189872 ویرایش میم میم صاد برگردانده شد: بهتر. (توینکل)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(به نسخهٔ 25189872 ویرایش میم میم صاد برگردانده شد: بهتر. (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
[[الهلال عربستان]] و [[یوکوهاما مارینوس|یوکوهاما مارینوس ژاپن]] هر کدام با ۲ قهرمانی موفق ترین تیم های این جام به شمار می آیند.
 
در بین تیم‌های ایرانی فقط پرسپولیس[[باشگاه توانستهفوتبال دوپرسپولیس|پرسپولیس]] '''۲''' مرتبهبار به فینال این رقابت‌ها راه یابدپیدا تاکرد و با '''۱''' بار قهرمانی و '''۱''' نایب‌قهرمانینایب قهرمانی سومین تیم پرافتخارپر افتخار این جامرقابت‌ها لقبمحسوب بگیردمی‌شود.
 
==آغاز شدن==