تفاوت میان نسخه‌های «سامان ارسطو»

جز
ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:
(اکنون منبع دارد)
جز (ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:)
* [http://www.baharnews.ir/vdcaemni.49num15kk4.html تغییر جنسیت سامان ارسطو در وبگاه بهارنیوز]
* {{یادکرد وب|نویسنده = |نشانی = http://www.mahtaa.com/1392/12/سامان-ارسطو-تراجنسی-مشهور/ |عنوان = گفتگو با سامان ارسطو، مشهورترین ترنسکشوال ایران| ناشر = محتا|تاریخ = ۱۷ اسفند ۱۳۹۲|تاریخ بازدید = ۱۸ مه ۲۰۱۷}}
* [https://www.isna.ir/news/96030201018/%D9%85%D9%86من-%DB%8C%DA%A9یک-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3ترانس-%D8%B3%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84سکشوال-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85هستم خبرگزاری ایسنا]
* [https://www.manzoom.ir/name/nm9451037/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86سامان-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88ارسطو منظوم]
* [https://www.mehrnews.com/news/2906451/همتون-منو-میشناسین-تئاتر-مستند-است-اتوبیوگرافی-در-سه-اپیزود خبرگزاری مهر]
* [https://www.mehrnews.com/news/2906451/%D9%87%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B2%D9%88%D8%AF خبرگزاری مهر]
* [https://www.khabaronline.ir/news/748711/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85فیلم-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AAروایت-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8Cزندگی-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8Cبازیگری-%DA%A9%D9%87که-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1تغییر-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AAجنسیت-%D8%AF%D8%A7%D8%AFداد-%D8%A7%D8%B2از-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86زبان-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4خودش خبرآنلاین]
* [https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4بخش-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AAسایت-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86خوان-62/3345447-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8Cروایتی-%D8%A7%D8%B2از-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8Cزندگی-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8Cبازیگری-%DA%A9%D9%87که-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1تغییر-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AAجنسیت-%D8%AF%D8%A7%D8%AFداد-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85فیلم روزنامه دنیای اقتصاد]
 
{{ترتیب‌پیش‌فرض:ارسطو، سامان}}