تفاوت میان نسخه‌های «سینمای اتحاد جماهیر شوروی»

بدون خلاصه ویرایش
 
{{Infobox cinema market
| name سینمای اتحاد جماهیر شوروی = سینمای اتحاد جماهیر شوروی
| image =
| image_size =
| alt =
| caption = مسکو
| screens = <!-- <ref name=screens_uis>{{cite web|title=Table 8: Cinema Infrastructure - Capacity|url=http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=5542|publisher=UNESCO Institute for Statistics|accessdate=5 November 2013}}</ref> -->
| screens_per_capita = <!-- per 100,000 <ref name=screens_uis/> -->
| distributors = <!-- {{br separated entries|entry1|entry2|entry3}} <ref name=distributors_uis>{{cite web|title=Table 6: Share of Top 3 distributors (Excel)|url=http://stats.uis.unesco.org/unesco/ReportFolders/reportFolders.aspx|publisher=UNESCO Institute for Statistics|accessdate=5 November 2013}}</ref> -->
| produced_year =
| produced_ref = <!-- <ref name=production_uis>{{cite web|title=Table 1: Feature Film Production - Genre/Method of Shooting|url=http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=5545|publisher=UNESCO Institute for Statistics|accessdate=5 November 2013}}</ref> -->
| produced_total =
| produced_fictional =
| produced_animated =
| produced_documentary =
| admissions_year =
| admissions_ref = <!-- <ref name=adm_gross_uis>{{cite web|title=Table 11: Exhibition - Admissions & Gross Box Office (GBO)|url=http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=5538|publisher=UNESCO Institute for Statistics|accessdate=5 November 2013}}</ref> -->
| admissions_total =
| admissions_per_capita =
| admissions_national =
| box_office_year =
| box_office_ref = <!-- <ref name=adm_gross_uis/> -->
| box_office_total = <!-- ${{Format price| }} -->
| box_office_national = <!-- ${{Format price| }} -->
| footnotes =
}}
'''سینمای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی''' {{به انگلیسی|Cinema of the Soviet Union}} به مجموعه فیلم‌هایی اطلاق می‌شود که در [[جمهوری‌های اتحاد جماهیر شوروی]] ساخته شده‌اند. این سینما انعکاس‌دهنده عناصری از فرهنگ پیشاشوروی، زبان و تاریخ این جمهوری‌هاست که توسط دولت مرکزی در مسکو تنظیم و دیکته می‌شدند و با این‌که اغلب به [[زبان روسی]] هستند، نباید با [[سینمای روسیه]] یکی تصور شود. بیشترین تولید فیلم در میان جماهیر شوروی پس از [[جمهوری شوروی فدراتیو سوسیالیستی روسیه|روسیه شوروی]]، به ترتیب مربوط به [[جمهوری سوسیالیستی ارمنستان شوروی|ارمنستان شوروی]]، [[جمهوری سوسیالیستی شوروی آذربایجان|آذربایجان شوروی]]، [[جمهوری سوسیالیستی گرجستان شوروی|گرجستان شوروی]]، [[جمهوری سوسیالیستی شوروی اوکراین|اوکراین شوروی]] و در سطحی پایین‌تر، [[جمهوری سوسیالیستی لیتوانی شوروی|لیتوانی شوروی]]، [[جمهوری سوسیالیستی بلاروس شوروی|بلاروس شوروی]] و [[جمهوری سوسیالیستی مولداوی شوروی|مولداوی شوروی]] می‌شود. همزمان، صنعت فیلم کشور، که در طول تاریخ کشور به طور کامل ملی شده بود، به وسیله فلسفه و قوانینی که از سوی حزب مرکزی کمونیست و با عنوان [[واقع‌گرایی سوسیالیستی]] ابلاغ می‌شد، به نگاه تازه‌ای از سینما هدایت شد که به کلی با آنچه قبل و بعد اتحاد جماهیر شوروی، سینما خوانده می‌شد، متفاوت بود.