تفاوت میان نسخه‌های «علی مبخوت»

به نسخهٔ 25363070 ویرایش Mani.Ghv برگردانده شد: تغییرات نادرست. (توینکل)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(به نسخهٔ 25363070 ویرایش Mani.Ghv برگردانده شد: تغییرات نادرست. (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
| fullname =علی احمد مبخوت محسن عمران الهاجری
| birth_date= {{birth date and age|1990|10|5|df=y}}
| birth_place = [[قشمابوظبی]]، [[ایرانامارات متحده عربی]]
| height = {{convert|1.77|m|abbr=on}}
| position = [[مهاجم (فوتبال)|مهاجم]]