تفاوت میان نسخه‌های «اووژنز»

جز (ابزار پیوندساز: افزودن پیوند گردن رحم به متن)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
== ترتیب مراحل ==
سلول‌های بدوی ← (تقسیم میتوز) ← اووگونی ← (میتوز) ← اووسیت اولیه ← (میوز I) ← اووسیت ثانویه + جسم قطبی اولیه ← (میوز II) ← اووم + دومین جسم قطبی ثانویه
 
== منابع ==
کاربر ناشناس