تفاوت میان نسخه‌های «فرهنگ پهلوی»

کمی ویرایش + حذف واژۀ زائد «کنکنکنکن»
(کمی ویرایش + حذف واژۀ زائد «کنکنکنکن»)
'''فرهنگ پهلوی''' نام واژه‌نامهٔ کوچکی است دربارهٔ حدود ۵۰۰ [[هزوارش]] که در نوشته‌های [[پارسی میانه]] زردشتیان ([[متون پهلوی]]) به کار می‌رفته‌است. نویسنده و تاریخ نگارش این واژه‌نامه مشخص نیست. مؤلف در این کتاب کوشیده است، واژه‌هایی را که از نظر املایی برای دبیران و کاتبان دشوار بوده، گردآوری کند. از فرهنگ پهلوی نسخه‌های گوناگونی در دست است که از میان کنکنکنکن آنها چهار نسخه از قدمت و اعتبار بیشتری برخوردارندبرخورد بوده و در ایرانایران، کتابتنوشته شده‌اند. تحریر دیگری از فرهنگ پهلوی در دست است که در آن کلمات برحسب سنت متأخرتری، به ترتیب الفبایی تنظیم شده‌است. از این تحریر دو [[نسخهٔ خطی]] در دست است که با یکدیگر اختلافاتی دارند. همچنین برگی از یک فرهنگ پهلوی که شامل هفت فعل پهلوی است، در میان اوراق [[مانوی]] در [[تورفان]] به [[خط پهلوی]] تحریری پیدا شده و احتمالاً از آثار مسیحیان ایرانی بوده‌است که آثار خود را به [[فارسی میانه]] و خط پهلوی می‌نوشته‌اند. این برگ متعلق به فرهنگی از قرن سوم یا چهارم هجری است. فرهنگ پهلوی با ترجمهٔ پارسی نیز منتشر شده‌است.<ref> تفضلی، احمد، ص ۳۲۱</ref>
 
{| border="0" cellpadding="2" cellspacing="2"