باز کردن منو اصلی

تغییرات

افزودن دانشکده ها، اصلاح
|کارمندان =
|هیئت علمی = ۲۰۰
|دانشجویان = ۲۰۰۰۲۷۵۶<ref>[https://www.uniref.ir/University533 www.uniref.ir]</ref>
|تحصیلات تکمیلی =
|کاردانی =
این دانشگاه در رشته‌های تخصص پزشکی و دکتری [[پزشکی عمومی]]، دندانپزشکی و در مقاطع [[کارشناسی ارشد]] ناپیوسته، کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته، کاردانی و دوره‌های آموزشی بالینی و تخصصی در مرکز آموزشی، درمانی وابسته به دانشگاه دانشجو می‌پذیرد.<ref>[http://www.sem-ums.ac.ir/page-23.htm دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان]</ref>
 
== دانشکده‌ها ==
== اهداف و وظایف اساسی دانشگاه ==
*دانشکده پزشکی
=== اهداف ===
*دانشکده دندانپزشکی
* پرورش استعدادهااز طریق آموزش و پژوهشهای علمی و ترویج علوم پزشکی و پیراپزشکی به منظور کمک به تربیت و تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور
*دانشکده پرستاری و مامایی
* ایجاد امکانات پژوهشی به منظور شناخت عوامل بالقوه ناشناخته، جهت افزایش توان علمی در زمینه مسایل بهداشتی و درمانی
*دانشکده توان‌بخشی
* گسترش و تعمیم امکانات بهداشتی درمانی در سطح جامعه از طریق سازمانها ومؤسسات درمانی وابسته
*دانشکده بهداشت [[دامغان]]
 
*دانشکده پیراپزشکی [[سرخه]]
=== وظایف کلی ===
*دانشکده پیراپزشکی [[آرادان]]
* آموزش دانشجویان در رشته‌های مختلف علوم پزشکی و پیراپزشکی
*دانشکده تغذیه و علوم غذایی [[آرادان]]<ref>[https://www.uniref.ir/University533 www.uniref.ir]</ref>
* انجام پژوهشهای علمی و بالینی در زمینه‌های مختلف علوم پزشکی و پیراپزشکی برحسب نیازهای بهداشتی، درمانی
* برقراری روابط دانشگاهی و مبادله استاد ودانشجو با دانشگاههای کشور از طریق قراردادهای فرهنگی و دانشگاهی
* تشکیل سمینارها و کنفرانس‌های علمی و آموزشی
* ترجمه و تألیف کتب ونشریات در زمینه‌های مختلف علوم پزشکی
* ارائه خدمات درمانی و بهداشتی
 
== معاونت‌ها ==
* مرکز تحقیقات خونریزی‌های غیر طبیعی رحم
* مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت
 
== مراکز وابسته ==
* نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های پزشکی
* مجمع خیرین سلامت استان سمنان
* دفتر کارآفرینی دانشگاه
* دفتر ارتباط با صنعت
* آزمایشگاه مرجع سلامت
 
== کتابخانه‌ها ==