امپراتور سوتوکو: تفاوت میان نسخه‌ها

اصلاح ارقام، ابرابزار
(اصلاح ارقام)
(اصلاح ارقام، ابرابزار)
'''امپراتور سوتوکو''' (به [[زبان ژاپنی|ژاپنی]]: 崇 徳 天皇)، (زاده: ۷ ژوئیه ۱۱۱۹، درگذشت: ۱۴ سپتامبر ۱۱۶۴)، که تلفظ ژاپنی نام او ''سوتوکو تننو'' می‌باشد، هفتاد و پنجمین [[امپراتور]] [[ژاپن]] بود، که با توجه به نظم سنتی جانشینی در این سرزمین به قدرت رسید.
[[سلطنت]] سوتوکو از سال ۱۱۲۳ تا سال ۱۱۴۲ به طول انجامید.
 
== شجره نامه ==
{{chart/start}}
 
{{chart| San | | | | | | | | | | Shi |Shi=<small>1053–1129۱۰۵۳–۱۱۲۹ (زمان حیات)</small><br>{{سخ}}'''[[امپراتور شیراکاوا]]'''<br>1073–1087{{سخ}}۱۰۷۳–۱۰۸۷ (دوره سلطنت)<sup>('''72۷۲''')</sup>|San=فوجیوارا نو سانه‌سوئه}}
{{chart| |)|-|-|-|-|-|-|-|.| | | |!|}}
{{chart| Kin | | | | | | Ish |v| Hor |Hor=<small>1079–1107</small><br>{{سخ}}'''[[امپراتور هوریکاوا]]'''<br>{{سخ}}1087–1107<sup>('''۷۳''')</sup>|Ish=[[فوجیوارا نو ایشی]]|Kin=[[فوجیوارا نو کینزانه]]}}
{{chart| |)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|t|-|-|-|.| | | | | | | | }}
{{chart| Sho |-|-|-|v|-|-|-| Tob | | San | | | | | | |Tob=<small>1103–1156</small><br>{{سخ}}'''[[امپراتور توبا]]'''<br>{{سخ}}1107–1123<sup>('''۷۴''')</sup> |Sho=[[فوجیوارا نو تاماکو]]|San=توکودایجی سانه‌یوشی|}}
{{chart| | | |,|-|-|^|-|-|.| |`|-|-|-|t|-|-|-|.| | | | }}
{{chart| | | Sut | | | | Sh2 | | | | Kin | | |!| | | |Sut=<small>1119–1164</small><br>{{سخ}}'''[[امپراتور سوتوکو]]'''<br>{{سخ}}1123–1142<sup>('''۷۵هفتاد و پنجمین امپراتور''')</sup> |Sh2=<small>1127–1192</small><br>{{سخ}}'''[[امپراتور گو شیراکاوا]]'''<br>{{سخ}}1155–1158<sup>('''۷۷''')</sup>|Kin=[[فوجیوارا نو کینمیچی]] |boxstyle_Sut =background-color: plum;}}
{{chart| | | |,|-|-|-|-|-|^|-|.| | | |!| | | |!| | | | }}
{{chart| | | Tkk | | | | | | Nij |v| Fuj |-| Koe | | |Nij=<small>1143–1165</small><br>{{سخ}}'''[[امپراتور نیجو]]'''<br>{{سخ}}1158–1165<sup>('''۷۸''')</sup> |Fuj=[[شاهدختفوجیوارا یوشیکونو (نیجو)ماساروکو]]<br>{{سخ}}<small>1140–1201 |Koe=<small>1139–1155</small><br>{{سخ}}'''[[امپراتور کونوئه]]'''<br>{{سخ}}1142–1155<sup>('''۷۶''')</sup> |Tkk=<small>1161–1181</small><br>{{سخ}}'''[[امپراتور تاکاکورا]]'''<br>{{سخ}}1168–1180<sup>('''۸۰''')</sup> |}}
{{chart| |,|-|^|-|v|-|-|-|.| | | |!| | | | | | | | | | }}
{{chart| Mor | | Ant | | To2 | | Rok | | | | | | | | |Rok=<small>1164–1176</small><br>{{سخ}}'''[[امپراتور روکوجو]]'''<br>{{سخ}}1165–1168<sup>('''۷۹''')</sup> |Ant=<small>1178–1185</small><br>{{سخ}}'''[[امپراتور آنتوکو]]'''<br>{{سخ}}1180–1185<sup>('''۸۱''')</sup> |To2=<small>Takahura 1180–1239</small><br>{{سخ}}'''[[امپراتور گو-توبا]]'''<br>{{سخ}}1185–1198<sup>('''۸۲''')</sup> |Mor=موریسادا |}}
{{chart| |!| | | | | |,|-|^|-|-|-|-|-|.| | | | | | | | }}
{{chart| Ho2 | | | | Tsu | | | | | | Jut | | | | | |Tsu=<small>1196–1231</small><br>{{سخ}}'''[[امپراتور تسوچیمیکادو]]'''<br>{{سخ}}1198–1210<sup>('''۸۳''')</sup> |Jut=<small> 1197–1242</small><br>{{سخ}}'''[[امپراتور جونتوکو]]'''<br>{{سخ}}1210–1221<sup>('''84''')</sup> |Ho2=<small>Y1212–1234</small><br>{{سخ}}'''[[امپراتور گو-هوریکاوا]]'''<br>{{سخ}}1221–1232<sup>('''86''')</sup> |}}
 
 
{{chart/end}}
 
== منابع ==
{{پانویس}}