باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۶ ماه پیش
جز
Wikimostafa صفحهٔ فیلم‌فارسی را به فیلمفارسی که تغییرمسیر بود منتقل کرد: به این شکل ابداع شده و همه جا به کار رفته. در سرهمنویسی تعمد هست