باز کردن منو اصلی

تغییرات

خنثی‌سازی ویرایش 25588836 توسط Ali378t (بحث) بدون منبع، لطفا دست از خرابکاری بردارید
{{Infobox ethnic group
| group = Tajiks{{سخ}}{{small|Тоҷикон}}{{سخ}}{{small|{{lang|fa|تاجیک}}}}
| population = تقریباً. ۴۰۱۸–۲۷ میلیون (تخمین های مختلف)
–۵۰ میلیون (تخمین های مختلف)
| region1 = {{AFG}}
| pop1 = ۱۱٬۴۵۰٬۰۰۰–۱۷٬۵۵۰٬۰۰۰۹٬۴۵۰٬۰۰۰–۱۱٬۵۵۰٬۰۰۰ (۲۰۱۴){{سخ}}۲۷–۳۳٪
| ref1 =<ref name="atlas-afghanistan-153">Country Factfiles. &nbsp;— Afghanistan, page 153. // Atlas. Fourth Edition. Editors: Ben Hoare, Margaret Parrish. Publisher: Jonathan Metcalf. First published in Great Britain in 2001 by Dorling Kindersley Limited. London: [[دورلینگ کیندرزلی]]، 2010, 432 pages. {{شابک۲|9781405350396}} "Population: 28.1 million{{سخ}}Religions: Sunni Muslim 84%, Shi'a Muslim 15%, other 1%{{سخ}}Ethnic Mix: Pashtun 38%, Tajik '''25%''', Hazara 19%, Uzbek, Turkmen, other 18%"</ref>
| region2 = {{TJK}}