تفاوت میان نسخه‌های «ری بردبری»

 
== حکایت‌های مریخ ==
* {{اصلی|حکایت‌های مریخیمریخ}}
 
این کتاب در ایران توسط علی شیعه علی ترجمه و انتشارات سبزان آن را منتشر کرده است.
http://sabzanbook.com/viewbookinfo.aspx?16753
تا زمانِ نوشتنِ رُمانِ [[حکایت‌های مریخ]] (The Martian Chronicles)، نامِ او به عنوانِ نویسندهٔ علمی‌تخیلی بر سرِ زبان‌ها نیفتاد. تواریخِ مریخ، داستانِ نخستین کوششِ انسان‌ها برای تسخیر و استعمار (آبادانی و اسکان در) مریخ بود. انسان‌ها را در این راه مریخی‌هایی که قادر به تله‌پاتی هستند کمک می‌کنند و زمانی که آنان در این کار موفق می‌شوند خبر از وقوعِ جنگِ هسته‌ای در زمین و نابودیِ زمین می‌آید. این رُمان به خوبی بیان‌گرِ نگرانیِ عامِ جامعهٔ آمریکا در آغازِ عصرِ اتمیِ دههٔ ۱۹۵۰ بود و همین‌طور هم ترس از جنگِ اتمی، و آرزویِ زندگیِ آسوده‌تر، و واکنش برضدِ نژادپرستی و سانسور و اختناق، و ترس از نیروهایِ سیاسیِ بیگانه.