باز کردن منو اصلی

تغییرات

96
|محل تحصیل= [[نجف]]، [[قم]]
|محل زندگی= [[قم]]
|تاریخ وفات= ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸ (۹۲96 سال)
|شهر وفات=[[قم]]، [[ایران]]
|مدفن=حرم [[فاطمه معصومه]]
کاربر گمنام