تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه آلبرتا»

جز
ویرایش ماکسیم (بحث) به آخرین تغییری که FreshmanBot انجام داده بود واگردانده شد
(رتبه بندی سال ۲۰۱۹ دانشگاه اضافه شد.)
جز (ویرایش ماکسیم (بحث) به آخرین تغییری که FreshmanBot انجام داده بود واگردانده شد)
برچسب: واگردانی
* کالج سن. ژوزف
 
<br />
 
== رتبه بندی ==
بر اساس رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان در [[آموزش عالی]] توسط [[رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی#%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87%D9%94%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%20(%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2)%20-%20%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87%D9%94%20%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20QS|موسسهٔ تایمز]] در سال ۲۰۱۹، دانشگاه آلبرتا در رتبه ۱۳۲ دانشگاه های برتر جهان قرار دارد، در حالی که براساس [[رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی#%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87%D9%94%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%20(%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2)%20-%20%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87%D9%94%20%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20QS|نظامِ رتبه‌بندی QS]] در سال ۲۰۱۹، این دانشگاه رتبه ۱۰۹ را در بین دانشگاه های برتر دنیا و رتبه چهارم را در بین دانشگاه های کانادا از آن خود کرده است.
<br />
== انجمن‌های دانشجویی دانشگاه آلبرتا ==
* انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه آلبرتا.<ref>http://www.isaua.org</ref>