باز کردن منو اصلی

تغییرات

ضمایر استفهامی (کی-که- چه- چی – کدام-)
 
ضمایر مشترک (خود- خویش- خویشتن---که از ضمیر خویش و اسم تن می‌آید){{Incubator|code=pal|language=پهلوی}}
 
== پانویس ==