تفاوت میان نسخه‌های «نیم‌کره شمالی»

بدون خلاصه ویرایش
'''نیم‌کره شمالی''' نیمی از سطح هر [[سیاره]] است که از [[استوا|استوای]] سیاره در طرف [[شمال]] قراردارد.
 
[[قطب شمال]] [[کره زمین|زمین]] در این نیم‌کره قرار دارد. هم‌چنین بیشتر خشکی‌ها و ۹۰ درصد جمعیت [[کره زمین]] در نیم‌کره شمالی آن قرار گرفته‌است.
 
همهٔ پهنه یا بخشی از پهنهٔ بیشتر قاره‌ها به استثناء [[اقیانوسیه]] و [[جنوبگان]] در نیم‌کرهٔ شمالی جای گرفته‌اند.