تفاوت میان نسخه‌های «مهتاب نصیرپور»

جز
جایگزینی با اشتباه‌یاب: توراندخت⟸توران‌دخت
جز (جایگزینی با اشتباه‌یاب: تورانداخت⟸توراندخت، قدمشاد⟸قدم‌شاد)
جز (جایگزینی با اشتباه‌یاب: توراندخت⟸توران‌دخت)
* چراغ گاز ([[پروانه مژده]]) از شبکه دو ،(۱۳۷۲)
* شاهدی برای بازپرسی ([[حسن فتحی (کارگردان)|حسن فتحی]]) از شبکه دو، (۱۳۷۲)
* توراندختتوران‌دخت ([[رضا کرم رضایی]]) از شبکه دو ،(۱۳۷۵)
* کشتی اسپرانزا ([[محمد رحمانیان]]) از شبکه دو ،(۱۳۷۵)
* تله تئاتر زندهٔ "مسافر خانهٔ شمارهٔ ۵" ([[محمد رحمانیان]]) از شبکه پنج(۱۳۷۶)