تفاوت میان نسخه‌های «ایالت‌ها و ناحیه‌های میانمار»

بدون خلاصه ویرایش
جز (←‏top: replaced: به طور ← به‌طور با ویرایشگر خودکار فارسی)
 
آمارهای جدول زیر مربوط به تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۰۱ است.<ref>''List of Districts, Townships, Cities/Towns, Wards, Village Groups and Villages in Union of Myanmar'' published by Ministry of Home Affairs, Government of Union of Myanmar on ۳۱ December ۲۰۰۱</ref>
 
 
{| class="wikitable"
|-
! شماره
! [[تقسیمات کشوری|ایالت , ناحیه/استان]]
! تعداد فرمانداری‌ها
! بخش
! تعداد شهرستان‌ها
! دهستان
! تعداد شهرها
! شهر
! بخش‌ها
! روستا
! دهستان‌ها
! روستاها
|-
| ۱
| ۱۸
| ۲۰
| ۱۱۶
| ۶۰۶
| ۲۶۳۰
|-
| ۷
| ۷
| ۲۹
| ۷۹
| ۶۲۴
|-
| ۷
| ۱۰
| ۴۶
| ۳۷۶
| ۲۰۹۲
|-
| ۹
| ۹
| ۲۹
| ۴۷۵
| ۱۳۵۵
|-
| ۵
| [[ناحیه زاگاینزاگایی]]
| ۸
| ۳۷
| ۳۷
| ۱۷۱
| ۱۷۶۹
| ۶۰۹۵
|-
| ۶
| [[ناحیه تانینتاریی]]
| ۳
| ۱۰
| ۱۰
| ۶۳
| ۲۶۵
| ۱۲۵۵
|-
| ۲۸
| ۳۳
| ۲۴۶
| ۱۴۲۴
| ۶۴۹۸
|-
| ۲۵
| ۲۶
| ۱۶۰
| ۱۵۴۳
| ۴۷۷۴
|-
| ۳۱
| ۲۹
| ۲۵۹
| ۱۶۱۱
| ۵۴۷۲
|-
| ۱۰
| ۱۱
| ۶۹
| ۳۸۱
| ۱۱۹۹
|-
| ۱۷
| ۱۷
| ۱۲۰
| ۱۰۴۱
| ۳۸۷۱
|-
| ۴۵
| ۲۰
| ۶۸۵
| ۶۳۴
| ۲۱۱۹
|-
| ۵۴
| ۵۴
| ۳۳۶
| ۱۶۲۶
| ۱۵۵۱۳
|-
| ۲۶
| ۲۹
| ۲۱۹
| ۱۹۱۲
| ۱۱۶۵۱
|-
| '''۳۲۴'''
| '''۳۱۲'''
| '''۲۵۴۸'''
| '''۱۳۷۴۲'''
| '''۶۵۱۴۸'''
|}
 
 
== منابع ==