تفاوت میان نسخه‌های «اکبر صادقی»

جز
تصحیح لینک
جز (لینک دهی)
جز (تصحیح لینک)
== کارگردان ==
{{Div col|cols=2}}
* [[سرحد (فیلم ۱۳۷۵)]] (۱۳۷۵)
* [[گاومیش‌ها]] (۱۳۷۵)
* [[آلما (فیلم ۱۳۷۱)]] (۱۳۷۱)
* [[سیمرغ (فیلم)]] (۱۳۶۶)
* [[دبیرستان (فیلم)]] (۱۳۶۵)
* شمر (۱۳۵۹)
* با عشق مردن (۱۳۵۷)
* [[گل‌های کاغذی]] (۱۳۵۶)
* [[میرم بابا بخرم]] (۱۳۵۳)
* [[بدکاران]] (۱۳۵۲)
* [[پسرخوانده]] (۱۳۵۲)
{{Div col end}}
 
* [[شنگول و منگول (فیلم)]] (۱۳۶۸)
* سیمرغ (۱۳۶۶)
* [[صعود (فیلم)]] (۱۳۶۶)
* دبیرستان (۱۳۶۵)
* پایگاه جهنمی (۱۳۶۳)