تفاوت میان نسخه‌های «سادات طباطبایی»

بدون خلاصه ویرایش
(تمیزکاری با ویرایشگر خودکار فارسی)
 
== سادات طباطبایی دیبا ==
چون یکی از اجداد خانواده بنام میر اسمعیل (جدّ بیست و یکم از امام حسن مجتبی) همیشه زربفت حریری می‌پوشید، بدین سبب به اسمعیل دیباج مشهور بود در یک جمع خانوادگی (به سال ۱۳۱۳ خورشیدی) نام دیبا (با حذف ج) انتخاب و بعد از کلمه طباطبائی بنام خانواده اضافه گردید. اکنون عده‌ای از افراد خانواده دارای شناسنامه دیبا و عده‌ای شناسنامه طباطبائی دیبا و عده ای دیگر روحانی طباطبایی می‌باشند.
 
جدّ اعلای این خانواده حاج میرزا علی‌اصغر مستوفی پسر میرزا رفیع بن میر ابیطالب وزیر بوده که نسبت وی در ۳۲ پشت مشروح به محمد بن عبدالله و حسن مجتبی می‌رسد:
کاربر ناشناس