تفاوت میان نسخه‌های «آیین عشای ربانی»

اضافه كردن اطلاعات
(افزودن داده)
(اضافه كردن اطلاعات)
برگزار کننده مراسم مفروض است که مسیح وار عمل می‌کند. همان‌طور که کلمات و حرکات عیسی مسیح را در [[شام آخر]] تقلید می‌کند. با ایمان به وساطت [[روح القدس]] که گفته می‌شود در کلیسای رسول حضور دارد ازمیان کلمات که توسط برگزار کننده مطرح می‌شود که شبیه به [[کلمة الله]] [[خدای پسر]] است این به نوعی در موارد زیر استحاله می‌شود:
* • شراب در خون گرانبها
* • نان مقدس در جسم مقدس عیسی مسیح.
از این رو کاتولیک رومی و ارتدوکس معتقدند که تثلیث مقدس واقعاً میزبان است، و آیین مقدس را در مراسمی که قبلاً به آن التار می‌گفتند جشن می‌گیرد. آیین مقدس تجدید می‌شود در هر زمانی قربانی بی گناه عیسی مسیح را زنده می‌کند، زیرا او «همان مقدس خدا» است. <ref>compare {{Bibleref2|John 6:69|NABRE}}, {{Bibleref2|Mark 1:24|NABRE}} and {{Bibleref2|Mark 6:20|NABRE}}</ref>
 
== منابع ==