Difference between revisions of "پرچم افغانستان"

m (تمیزکاری با ویرایشگر خودکار فارسی)
[[رده:پرچم‌های معرفی‌شده‌های ۲۰۱۳ (میلادی)]]
[[رده:پرچم‌های نمایش‌گر شهادتین]]
[[رده:تغییرمسیرهای حاصل از انتقال]]
[[رده:معرفی‌شده‌های ۲۰۰۴ (میلادی)]]
[[رده:نمادهای ملی افغانستان]]