باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
جایگزینی با اشتباه‌یاب: کوبه⟸کوبه (شهر)|کوبه
|۱۷:۴۰٫۰۱
|۲۰۱۱
||{{JAP}}، [[کوبه (شهر)|کوبه]]
|رکورد ایران
|-