باز کردن منو اصلی

تغییرات

حذف رده های اضافه و بی ربط-
[[رده:حزب‌های ممنوع در ایران]]
[[رده:دسته‌های ضد دولتی در جنگ داخلی سوریه]]
[[رده:روابط ایران و اسرائیل]]
[[رده:روابط ایران و ایالات متحده آمریکا]]
[[رده:روابط ایران و عراق]]
[[رده:روابط ایران و عربستان سعودی]]
[[رده:روابط ایران و فرانسه]]
[[رده:سازمان‌های چریکی]]