تفاوت میان نسخه‌های «زازاکی»

بدون خلاصه ویرایش
== ریشه‌های زبان ==
دربارهٔ ریشهٔ این زبان، در کنار نظر غالب، دیدگاه‌های دیگری نیز وجود دارد.{{سخ}}
زبان زازاکی یکی از زبان‌های ایرانیِ شمال غربی همانند زبان‌های [[زبان‌های کردی|کردی]]، [[گیلکی]]، [[زبان مازندرانی|مازندرانی]] و [[تالشی]] است.<ref>http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=diq</ref><ref>http://books.google.de/books?id=LuVSkpVuAkAC&pg=PA385&dq=zazaki+paul+ludwig&hl=de&ei=SJ5NTs-oKcvG8QOagL26Bw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CDUQ6AEwAQ#v=onepage&q=zazaki%20paul%20ludwig&f=false</ref> رابطهٔ این زبان با کردی آشکار است اما تحت تأثیر دیگر زبان‌ها و تاریخ مستقل، آنها را از هم جدا کرده‌اند.<ref>{{cite web|last1=Kjeilen|first1=Tore|title=Kurdish|url=http://looklex.com/e.o/kurdish_l.htm|website=LookLex Encyclopaedia|quote=their relation to Kurdish is attested and undisputed, but influences from other languages and an independent history have set them apart.}}</ref> [[زازاکی]] همانندی‌های نزدیکی با زبان [[گویش‌های گورانی|گورانی]] و گویش [[باجلانی|هورامانی]] دارد و به این خاطر، زبان‌شناسان این سه گویش را درون خانواده‌ای به نام [[زازا-گورانی]] قرار می‌دهند. این زبان پیشتر به عنوان لهجه‌ای از کردی کورمانجی در نظر گرفته می‌شد، اما امروزه زبان زازاکی بر اساس نظر بیشتر زبانشناسان زیر شاخه‌ای مستقل در درون دسته‌ای به نامدسته‌ [[زبان‌های زازا-گورانی]] در کنار دیگر "[[زبان‌های کردی‌تبار]]" شامل کردی شمالی «کورمانجی»، کردی مرکزی «سورانی» و کردی جنوبی «کلهری» قرار می‌گیرد، نه گویش و یا لهجه یکی از آنها.<ref>{{cite web|last1=Kjeilen|first1=Tore|title=Zazaki|url=http://looklex.com/e.o/zazaki_l.htm|website=LookLex Encyclopaedia|quote=Zazaki has earlier been classified under Kurdish. Similar to the Dimli language (mainly Iran), Zazaki's relation to Kurdish is clear, though, but influences from other languages and an independent history have set them apart.}}</ref><ref>http://www.britannica.com/topic/Iranian-languages</ref><ref>http://www.joshuaproject.net/languages.php?rol3=diq</ref><ref>http://www.jstor.org/discover/10.2307/4030804?uid=3739192&uid=2&uid=4&sid=21101221288217</ref>
 
*'''شاخه زبان‌های کردی‌تبار<ref>[[ethnologuefamily:90039|Ethnologue report for Kurdish<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]]</ref><ref name="ReferenceC">دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، جلد دهم، تهران ۱۳۸۰، ص. ۵۴۸–۵۴۹</ref><ref name="Rüdiger Schmitt 2000">Rüdiger Schmitt: Die iranischen Sprachen in Gegenwart und Geschichte. Wiesbaden (Reichert) 2000,.</ref><ref>Rüdiger Schmitt (Hg.): Compendium Linguarum Iranicarum. Wiesbaden (Reichert) 1989,</ref><ref>[http://www.britannica.com/eb/article-9046467/Kurdish-language Kurdish language - Britannica Online Encyclopedia<!-- Bot generated title -->]</ref>'''