باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
* [[همایون ارشادی]] (دکتر و دوست پدر پژمان)
* [[خیام وقار کاشانی]] (صالح - دوست آرش)
* [[مونا کرمی]]
* [[شادی مختاری]] (ندا - زن رامین)
* [[سجاد دیرمینا]] (رامین - برادر رونا و شوهر ندا)
۳۱۵

ویرایش